İletişim

İletişim için mail adresi:
gurcancagriguvendi@gmail.com

-------------------------------------------

Gönderilen haber, yazı ve diğer içeriklerin sorumluluğu gönderene aittir.

Haber, yazı ve diğer içerikler uygun bulunduğu takdirde sadece imlâ kuralları düzeltilerek ve kaynak gösterilerek sitede yayınlanır.

Gereksiz ve uygunsuz iletilere cevap verilmez.

Bazı iletiler düzeltilmeden ve değiştirilmeden olduğu gibi saklanır ve gerektiği durumlarda göndereni kaynak göstererek yayınlanır.

Reklam ve sponsorluk istekleri tek kalemden ve detaylı isimlerle yazılmalıdır.